Vägen till Bättre affärer

En stabil, långsiktig partner

Navet har sedan år 1989 skapat lönsamhet för sina kunder i förändringsprocesser inom våra tre samverkande affärsområden: NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem. Kundrelationerna har varat genom konjunkturnedgångar och -uppgångar. Det förutsätter en ärlig och förtroendefull dialog. God affärsetik, hög moral och integritet är inte bara ord för oss, det är dagliga handlingar som år efter år skapar bättre affärer för kunderna.

Medarbetarna och teamen

Navets affärskonsulter kan din bransch, förstår dina förutsättningar och har hög specialistkompetens. Vi arbetar alltid i team som sätts ihop utifrån medarbetarens specialistkompetens,  branschkunskap och erfarenhet. I våra kundteam ingår alltid senior kompetens under hela projekttiden. Navets specialister har djup branschkunskap inom bygg- och fastighet, handel, industri, logistik, infrastruktur, analys, omvärldsbevakning, IT och tjänstesektorn. Majoriteten har en bakgrund från ledande befattningar i näringslivet från välrenommerade bolag. De kännetecknas av lyhördhet för det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar för att kunna leverera en unik kundlösning. Vår spjutspetskompetens kommer då till sin fulla rätt. Korta beslutsvägar, lokal förankring, kreativitet och inte minst hängivenhet är andra viktiga faktorer. Navets specialister brinner för det dom gör. Passion för affärer, kort och gott.

Arbetsmodellen

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som kvalitetssäkras i varje moment.
Navets tre steg benämns Analys-Struktur-Genomförande.

Analysen sker alltid i nära samarbete med kunden och syftar till att skapa ett relevant och objektivt beslutsunderlag för de beslut som måste fattas. Underlaget omfattar företagets interna data och förutsättningar samt viktiga omvärldsfaktorer, allt från förändringsprocessens art och syfte.

Strukturen – tydlig och framåtriktad – ger en bra överblick över situationen och underlättar beslutsprocessen. Rapportering till kunden, som anpassas efter uppdraget, presenterar fakta och kunskap på ett effektivt och beskrivande sätt.

Genomförandet, det tredje steget. Här slutförs och ”aktiveras” hela förändringsprocessen. Kunden får understöd och specialisthjälp för att lyckas på alla plan. Navet medverkar regelmässigt genom hela förändringsprocessen. Teamet av utvalda specialister kompletteras vid behov med kompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.

sv_SE
Scroll to Top