Vår story som aktiva affärskonsulter
i mer än 30 år!

Vår historia började i Helsingborg 1989 när Göran Hellström och en tidigare kollega återknöt kontakten efter några år på olika håll i näringslivet och etablerade en strategisk  rådgivningsverksamhet på Berga industriområde i Helsingborg. Inriktningen var affärsutveckling och blev i början av 90-talet relativt dominerande av den tidens komplexa obestånds- och affärsutvecklingsärenden främst inom bygg- och fastighetsbranschen men även finansbranschen. Under denna tiden etablerades Navets plattform i Stockholms finansiella centrum vilken även idag är central för Navets affär.

Från en väldigt liten organisation växte Navet organiskt under 90-talet och skapade grunden till den kompetens som idag innefattas i våra tre samverkande affärsområden, NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem.

Vi utsågs till DI Gasell 2001 och etablerade kontor i såväl Stockholm som Göteborg under de första åren på 2000-talet.

Under första delen av 2000-talet etablerades en delägarmodell som allt sedan dess utgjort en mycket viktig förutsättning för Navets tillväxt, oberoende och framgång.

Under 2004 blir Navet Microsoft Certified Partner vilket utgjort ett mycket viktigt partnerskap allt sedan dess.

År 2011 förvärvade vi dotterbolaget Industrifakta AB i Helsingborg och vår nuvarande externa styrelse etablerades med Ulf Strömqvist som styrelseordförande. Navet etablerade även vårt första Malmö kontor i Malmö Börshus och vi flyttade i Helsingborg till vår nuvarande adress på Järnvägsgatan 11.

Under 2012 etablerade vi vår varumärkesplattform och vårt kundlöfte ”Bättre affärer”. Bättre-affärer dagen etablerades 2015 som vårt årligt återkommande marknadsevent riktat till våra kunder och beslutsfattare i Sydsverige.

Navet genomförde sin första kundundersökning 2013 med Regi som sedan följts av ytterligare en kundundersökning 2016. Vårt genomsnittliga NKI redovisades till drygt 8 där vårt engagemang, tillgänglighet, strategiska kompetens, levererade affärsnytta, proaktivitet och strategiska kompetens fick toppbetyg.

Sedan vi under 2014 beslutade att koncentrera vår personella resurs till Sydsverige har vi idag kontor i Helsingborg och Malmö med sammantaget 50 specialister inom våra tre affärsområden. Sydsverige är vår naturliga hemmamarknad. Koncernens omsättning uppgår till ca 60 Mkr.

År 2015 lades en ny affärsplan fram, ”Navet 2020” som stakat ut vägen för att uppnå vår vision att vara de ledande och mest respekterade affärskonsulterna i Sydsverige, välkända för att bidra till Bättre affärer för våra kunder”.

I novembet 2015 var det premiär för Bättre affärer-dagen som sedan dess etablerats som näringslivets årliga mötesplats i Sydsverige. Under åren har mycket namnkunniga föredragshållare deltagit och aktuella teman såsom Öresundsregionens potential, Digitalisering som naturkraft, Innovation och Kreativitet samt Konstant förändring, vårt nya normaltillstånd. Hela programmet och samtliga föredragshållare och moderatorer finns på www.battreaffarerdagen.se.

Våra medarbetare är centrala för vår framgång där även kontinuitet och erfarenhet väger tungt. Navets affärsledning innefattar idag, utöver Göran Hellström, Anders Claesson som varit i Navet sedan 2006, Anna Mildner sedan 2016, Jeanette Stenberg och Ulrik Szokolay sedan 2021.

Vår story som affärskonsulter präglas av organisk tillväxt med god lönsamhet. Under alla år har vi tjänat pengar, vilket är en förutsättning för att med trovärdighet även kunna leda våra kunder till att göra Bättre affärer!

Vårt jubileumsår 2019 firades hela året med flertalet olika kund- och nätverksaktiviteter på temat ”Bättre affärer”. Sedvanligt så var vårt största marknadsarrangemang Bättre affärer-dagen som genomfördes den 28/11 på Malmö Live.

sv_SE
Scroll to Top