CSR-arbete

Navet stödjer följande verksamheter:

Campus Vänner

Campus Vänner är brobyggaren mellan studenter och företag. Navet har varit aktiva i föreningen sedan den grundades 2010 och stödjer fortsatt det framåtriktade arbetet.

Rögle BK

Rögle BK är sedan säsongen 2014/2015 åter i SHL. Föreningen bedriver även en genuin och omfattande ungdomsverksamhet och Navet är en trogen och långsiktig partner sedan många år.

A Sustainable Tomorrow

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss som partners i A Sustainable Tomorrow. Detta är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och samverkan som leder till ökad affärsnytta. 

Team Rynkeby

Navet har varit guldsponsor i Team Rynkeby, Helsingborg, under åtta år och har varit representerade även med cyklister i laget till Paris under alla år. Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med kritiskt sjukdom och deras familjer.

sv_SE
Scroll to Top