Information från Navet i coronatider

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) har förhoppningsvis haft sin topp i Sverige och i Norden medan vi runt om i Europa och internationellt på många håll ser dramatiska tal på smittspridning. Sammantaget föreligger det därför fortsatt all anledning till att iakttaga stor respekt och försiktighet i vardagen.

Navet följer underbyggda riktlinjer för att på alla sätt upprätthålla en god hälsa bland våra medarbetare samt tillförsäkra våra kunder den bästa affärsrådgivningen även i tider av omfattande förändring.

Utöver vår egen omfattande policy följer vi våra kunders olika restriktioner avseende besök mm. Liksom tidigare håller vi gärna möten via web eller telefon.

Vi är alltid nåbara för dig och som vanligt framgår våra kontaktuppgifter på navet.se.

Bästa hälsningar
Dina vänner på Navet

sv_SE
Scroll to Top