Projektledare Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV till NAVET Affärssystem

Navet har sedan drygt 30 år skapat lönsamhet tillsammans med våra kunder i för-ändringsprocesser genom tre samverkande affärsområden, NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem. Vi är idag ca 50 medarbetare med två välbelägna centrala kontor i Helsingborg och Malmö.

Hos oss får du möjligheten att arbeta tillsammans med affärskonsultbranschens bästa och trevligaste kollegor. Genom företaget Great Place to Work är vi licensierade och mäter regelbundet vad som driver engagemang i Navet. Utifrån mätresultaten arbetar vi aktivt för att förbättra oss ytterligare. I våra värderingar: Lyhörda, Kreativa, Pålitliga och Stabila föreligger såväl ett externt som internt uttryck. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång.

Vad innebär tjänsten?

I rollen som Projektledare på NAVET Affärssystem utgör du en förstärkning till ett team av medarbetar som leder komplexa kunduppdrag med fokus på implementation av affärssystems-lösningar. Som en certifierad Microsoft-partner arbetar vi med Dynamics 365 Business Central (och dess föregångare Dynamics NAV) med tillhörande lösningar för BI, Integration och specifika branschlösningar. Som projektledare leder och coachar du en projektgrupp av specialister (alltifrån applikationskonsulter till utvecklare och lösningsarkitekter) och har ett kontinuerligt samarbete med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. Ditt övergripande mål är att utveckla våra kunders affärsprocesser och din förståelse för kunder olika  verksamheter är avgörande för kvalitetssäkra, effektiva och lyckade projekt!

Några exempel på arbetsuppgifter är:

  • Delta i och leda kundmöten, workshops och utbildningar
  • Leda, engagera  och fördela arbete i projektgruppen
  • Planera och dokumentera projektaktiviteter
  • Uppföljning gentemot projektägare, styrgrupp och intressenter
  • Utveckling av projektmetodik

Du innehar en god förståelse och intresse för såväl teknik som affärsutveckling. Du har en bakgrund som IT-projektledare, gärna inom affärssystem-lösningar. Du formulerar dig obehindrat i både svensk och engelsk skrift och har en god kommunikativ förmåga. Du är proaktiv och har samtidigt lätt att anpassa dig till nya situationer.

Tjänsten är på heltid med placering antingen i Malmö eller Helsingborg.

Kontakta affärsområdesansvarig Anders Claesson och anmäl ditt intresse för tjänsten. Skriv några rader om varför du är intresserad samt ett CV. E-post, anders.claesson@navet.se, Mobil 0705-335022.

Kontaktperson

Partner, Affärsområdeschef NAVET Affärssystem

NAVET Affärssystem
sv_SE
Scroll to Top