Projektledande analytiker till NAVET Analytics

Navet har sedan drygt 30 år skapat lönsamhet tillsammans med våra kunder i för-ändringsprocesser genom tre samverkande affärsområden, NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem. Vi är idag ca 50 medarbetare med två välbelägna centrala kontor i Helsingborg och Malmö.

Hos oss får du möjligheten att arbeta tillsammans med affärskonsultbranschens bästa och trevligaste kollegor. Genom företaget Great Place to Work är vi licensierade och mäter regelbundet vad som driver engagemang i Navet. Utifrån mätresultaten arbetar vi aktivt för att förbättra oss ytterligare. I våra värderingar: Lyhörda, Kreativa, Pålitliga och Stabila föreligger såväl ett externt som internt uttryck. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång.

Vad innebär tjänsten?

NAVET Analytics arbetar med en världsledande AI baserad metodik som komplement till klassiska intervjuer och kunskapspaneler. Uppdragen omfattar rådgivning, framtidsstudier, analyser och omvärldsbevakningar för våra kunder i Norden.

Tjänsten som Projektledande analytiker utgör en förstärkning av teamet som är specialiserade på NavetAI. Du har ett genuint intresse för samhällsutvecklingsfrågor och kommunikation och är intresserad av att deltaga i utvecklingen kring vår nya AI-baserade metodik. Metodiken bygger på ett Nordiskt exklusivt partnerskap med Quilt.ai vilket innebär regelbundna kontakter och samverkan på engelska.

Tjänsten är heltid med placering i Helsingborg eller Malmö.

Några exempel på arbetsuppgifter är:

  • Uppläggning av marknadsanalyser och kundkontakter
  • Kostnadsberäkningar och offerter
  • Planering, ledning och styrning av projekt
  • Analyser och rapportskrivning
  • Bildmaterial och presentation av rapporter
  • Utveckling av analysverksamheten

Du innehar en utpräglad analytisk förmåga, kreativt tänkande och gärna erfarenhet från samhällsbyggarbranschen. Dessutom kan du formulera dina slutsatser och rådgivning både i svensk och engelsk skrift och muntliga presentationer. Du är sannolikt nationalekonom, samhälls-, eller statsvetare med utvecklat intresse för kommunikation.

Kontakta vår Vd Göran Hellström och anmäl ditt intresse för tjänsten. Skriv några rader om varför du är intresserad samt ett CV. E-post, goran.hellstrom@navet.se, Mobil 070-6628679.

Kontaktperson

sv_SE
en_GB sv_SE
Scroll to Top