About Navet

Vi skapar bättre affärer i tider av förändring

Navet är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag som skapar värden för sina kunder i förändringsprocesser. Oavsett om du vänder dig till Navet för strategisk framtids – rådgivning, en bolags- eller fastighetstransaktion eller utveckling av affärssystem – lösningar handlar vårt arbete tillsammans om att ge dig insikten och tryggheten att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Det handlar också om att stötta dig hela vägen på de förändringsresor du har framför dig.

Förändringar är vår styrka och allt sedan 1989 har vi skapat lönsamhet och trygghet tillsammans med våra kunder i förändringsprocesser. Förändringstakten är kanske större än någonsin och drivs av såväl egna önskemål som omständigheter i vår omvärld. Förändring är en förutsättning för att kunna leva i samklang med en föränderlig omvärld, oavsett om det handlar om att utveckla nya produkter, kompetenser och färdigheter eller att ta till sig ny teknik eller lagstiftning. Förändringar ger ökad trygghet på sikt. 

Navet står stabilt mitt i dessa utmaningar med sina tjänster och pro – dukter som gör det möjligt att vägleda våra kunder med framtidsrelevanta affärsinsikter och analyser inför strategiska beslut. Dessa kan innefatta genomförande av bolags – eller fastighetstransaktioner, affärsplanearbeten eller affärssystemlösningar. 

Många av våra kunder har genom åren upplevt affärsnyttan genom våra samlade kompetenser inom de tre samverkande affärsområdena, NAVET Analytics, NAVET Corporate finance och NAVET Affärssystem. 

Navets affärskonsulter kan din bransch, förstår dina förutsättningar och har hög specialistkompetens. Vi arbetar alltid i team med specialister som omvärldsbevakar, analyserar, strukturerar, utreder och hjälper dig att genomföra förändringar. 

Vårt fundament är att vi kommer från näringslivet. Erfarenhet och kompetens från hur man framgångsrikt driver en verksamhet är ovärderlig. Vi har i många fall suttit där kunden sitter, vilket underlättar och stärker samarbetet. 

Navet är oberoende och lokaliserade nära din verksamhet, vi verkar där du verkar. Som kund – liten som stor – får du en unik lösning, för varje kund har sina speciella förutsättningar. Det handlar om nyfikenhet och vetgirighet. Att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Att lyssna in för att tillsammans kunna leverera bättre affärer. År efter år.

en_GB
Scroll to Top