Navet in a visionary's story

Xyntéo vill förändra världen. Och många av världens största företag samarbetar med rådgivningsföretaget som arbetar för att skapa miljöeffektiva samhällen, och en värld där företag och regeringar kan ”återuppfinna tillväxt” på hållbara grunder. Exempelvis inom energi, vatten och livsmedel.

– Redan 2030 behöver jordens befolkning 30 procent mer vatten, 40 procent mer mat och 50 procent mer energi för att möta efterfrågan. Vi förser globala ledare med rätt kunskap, nätverk och verktyg för att klara dessa utmaningar. För att kunna ägna mer tid åt detta var det viktigt att lyfta vårt egna sätt att arbeta med ekonomi, analys och uppföljning, berättar Alexander Alvén, fd. CFO på Xyntéo.

Valet föll på Microsoft Dynamics Nav

2013 bestämde Xyntéo sig för att inleda ett samarbete med Navet som skapade ett koncerngemensamt affärssystem. Xyntéo gick då från fyra affärssystem till ett enda. Resultatet blev full och ögonblicklig kontroll över ekonomi och affärsutveckling. Utöver affärssystemet lanserades även ett digitalt och högt automatiserat fakturahanteringssystem tillsammans med en QlikView applikation.

– Vi ville ta hem redovisningen från externa byråer, öka möjligheterna för analys och samtidigt minimera manuellt arbete. Vi har idag tagit hem 90 procent av arbetet som tidigare skedde externt och samtidigt minskat mängden personer inom ekonomiavdelningen till häften. Helt i linje med vad vi planerat, säger Alexander Alvén.

Fördelarna stannade inte bara på ekonomiavdelningen. Idag kan Xyntéos 65 medarbetare, varhelst de befinner sig på jorden, exempelvis rapportera in reseräkningar, ta ut data i dagliga rapporter med QlikView och attestera fakturor i realtid.

Hårda krav – stark leverans

Under fem månader pågick det ambitiösa projektet. Med en tydlig kravspecifikation gick alla steg som planerat och under starten av 2014 var det nya affärssystemet testat och driftsatt.

– Vi ställer hårda krav, sådana är vi. Men jag måste säga att det fungerat väldigt bra. Det märks att Navet är experter på Microsoft Dynamics och vad gäller mjuka värden så har de varit väldigt tillgängliga, motiverade och framförallt öppna och ärliga kring tidsåtgång och kostnader. Som konsulter värdesätter vi verkligen det, avslutar Alexander Alvén.

”Reinventing Growth” är kundlöftet för det internationella rådgivningsföretaget Xyntéo. Xyntéo hjälper globala företag med strategier och verktyg för att minska utsläpp av fossila bränslen på affärsmässiga grunder. Moderbolaget finns i Sverige och bolaget har kontor i Norge, England och USA. Grundare är Dr Osvald Bjelland.
Alexander Alvén
fd. CFO på Xyntéo
en_GB
Scroll to Top