Jens Linderoth

Jens är utbildad marknadsekonom och har arbetat med marknadsanalyser och konjunkturbevakning hos Navet Analytics, tidigare Industrifakta, sedan 1994.

Titel

Analysansvarig

Affärsområde

NAVET Analytics

Utbildning

Marknadsekonomutbildning, Lunds Universitet, Controllerutbildning, Lunds Universitet, Framtidsstudier och prognoser, KTH

Kontakt

Fler medarbetare inom Jens Linderoths område

sv_SE
Scroll to Top