Med stort ansvar för utvecklingen

AluFlex startades 1987 i Helsingborg och erbjuder ett brett sortiment av automationsprodukter och automations­lösningar för den skandinaviska industrin. Det AluFlex inte vet om automation inom industrin, det är knappt värt att veta. Sedan 2007 samarbetar företaget med Navet avseende utveckling av affärssystemet.

– Vår relation startade med att vi behövde utveckla vårt affärssystem. Navet drev uppgraderingen samtidigt som vi integrerade det mot fler stödsystem inom CRM, produktionsplanering och fakturascanning, berättar Aluflex VD Fredrik Jönsson.

Affärskritiskt affärssystem

Sedan 2007 har Navets specialister i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV samarbetat tätt med Aluflex för att trimma effekten i affärssystem och arbetssätt. I takt med att Aluflex expanderar och utvecklar sin produktion behöver systemet byggas på. Ofta med hjälp av externa systemleverantörer som Navet koordinerar med. Sammantaget viktiga satsningar i företagets årliga tillväxt på 5-10 procent.

– Affärssystemet är affärskritiskt. Det bär med sig ett stort ansvar att utveckla systemet eftersom det har direkt påverkan på vår framgång, säger Fredrik.

På frågan om vilka styrkor Navet har kom svaret snabbt.

– Djup kunskap och erfarenhet kombinerad med en ovanlig bredd gör Navet enkla att rekommendera. Förmågan att ta ett helhetsgrepp och följa med våra utmaningar långsiktigt gör dem närmast unika i regionen, avslutar Fredrik Jönsson, VD Aluflex.


AluFlex startades 1987 och ingår sedan 2007 i koncernen Indutrade. Företaget erbjuder ett brett sortiment av automationsprodukter och automationslösningar för den skandinaviska industrin. Man kan säga att Aluflex får hjulen att snurra hos 4000 industriföretag runt om i Skandinavien.

Fredrik Jönsson
VD på Aluflex
sv_SE
Scroll to Top